Osnovne informacije o projektu

Svrha ovog projekta je provođenje odredbi EU Direktive o poplavama i, u tu svrhu, priprema karata opasnosti od poplava i rizika od poplava u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Twinning projekt usredotočit će se na drugu fazu Direktive o poplavama te će pomoći u pripremi karata opasnosti od poplava i rizika od poplava za odabrana pilot poručja, izradi priručnika i jačanju kapaciteta nadležnih institucija. Rezultati ovog projekta bit će od velike pomoći hrvatskim stručnjacima u nadolazećoj trećoj fazi Direktive o poplavama – izradi planova upravljanja rizicima od poplava.

Twinning projekt se provodi u suradnji s trima državama članicama Europske unije: Nizozemskom, Austrijom i Francuskom.

Proračun projekta iznosi 1.100.000,00 EUR, od čega se 95% financira iz IPA sredstava a 5% se odnosi na nacionalno sufinanciranje..

Projekt je započeo krajem siječnja 2013. g. i trajat će 18 mjeseci, od kojih je 15 mjeseci predviđeno za provedbu aktivnosti.

Partnerske institucije iz država članica

  • Državna služba za upravljanje zemljom i vodama, Nizozemska – vodeći partner u konzorciju
  • Agencija za zaštitu okoliša, Austrija – mlađi partner u konzorciju
  • Međunarodni ured za vode, Francuska - mlađi partner u konzorciju

Institucije korisnici projekta u Hrvatskoj:

  • Ministarstvo poljoprivrede
  • Hrvatske vode
Izjava o odricanju odgovornosti
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za njezin sadržaj odgovorni su isključivo projektni partneri te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.
Zadnje izmjene:
7. travanj 2014.
EU IPA 2010 TWINNING PROJEKT ˝Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava˝
siječanj 2013. – travanj 2014.