Pozadina projekta

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je jedinstveni EU pretpristupni program za razdoblje od 2007. do 2013. Glavni cilj IPA programa je pružanje pomoći zemljama kandidatkinjama poput Hrvatske i potencijalnim zemljama kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi europskih direktiva i propisa (Acquis communautaire) i pripremi za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Twinning je instrument administrativne suradnje između javnih uprava zemalja korisnica i institucija zemalja članica Europske unije. Cilj Twinning projekata je pružanje pomoći zemlji korisnici kroz razvoj ljudskih potencijala, modernizaciju i reorganizaciju javne uprave, kao i usklađivanje zakona i propisa s pravnom stečevinom Europske unije.

Izjava o odricanju odgovornosti
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za njezin sadržaj odgovorni su isključivo projektni partneri te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.
Zadnje izmjene:
7. travanj 2014.
EU IPA 2010 TWINNING PROJEKT ˝Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava˝
siječanj 2013. – travanj 2014.