European Union IPA 2010 Program Europske unije za Hrvatsku
TWINNING PROJEKT
“Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava”

Zadnje vijesti

Projekt provode:

Government Service for Land and Water Management


UmweltbundesamtInternational Office for WaterHrvatske vode Ministarstvo poljoprivrede

18. travnja 2014.
Video spot Twinning ˝Poplave˝

Pogledaj video spot Twinning "Poplave" na Youtube-u

4. prosinca 2013:
Predstavljanje karata poplava za rijeku Kupu na području Karlovca

Privremeni rezultati projekta predstavljeni su lokalnim dionicima s područja Karlovca. Sastanak je održan u Maloj vijećnici Grada Karlovca na poziv zamjenika gradonačelnika Karlovca g. Dubravka Delića. Osim stručnjaka iz Hrvatskih voda, Austrije i Nizozemske, sastanku su nazočili predstavnici snaga zaštite i spašavanja, institucija i organizacija koje se bave zaštitom prirode te predstavnici Županije i Grada Karlovca koji se bave upravljanjem rizicima od poplava.

KA meeting KA meeting KA meeting
Pročitaj više/manje

Nakon predstavljanja Twinning projekta i programa radionice, sudionici su pozvani da fizički zauzmu pozicije kao akteri u području upravljanja rizikom od poplava. Ta vježba pozicioniranja pokazala je da mještani (općina, civilna zaštita) podržavaju Vodnogospodarsku ispostavu Hrvatskih voda u Karlovcu, dok su predstavnici institucija za zaštitu prirode bili na nešto većoj udaljenosti. Ljudi su bili blizu jedni drugima. Središnjica Hrvatskih voda postavila se u smjeru VGI Karlovac uz podršku Twinning tima.

Karte opasnosti i rizika od poplava prikazivale su poplavni scenarij sa statističkim povratnim razdobljem od sto godina. Karte su se pokazale korisnima, primjerice za područne službe zaštite i spašavanja i za prostorno planiranje. Preporučeno je i

  1. uvrštavanje informacija na kartama u geografski informacijski sustav Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
  2. povećanje praktične primjene karata za lokalnu zajednicu, ne samo s prikazom dubine vode na kartama opasnosti, već i s oznakama razina vode kako bi se znalo do koje su visine zgrade sigurne,
  3. korištenje ostalih informacija za upravljanje rizicima od poplava, npr. o uvjetima tla i lokalnoj hidrologiji, u razdoblju od jedne godine prije nastanka poplave,
  4. redovito ažuriranje karata.

Nakon stanke ukratko se raspravljalo o mogućim mjerama za smanjenje rizika od poplava na području Karlovca, nakon čega je uslijedila vrlo interaktivna vježba ("Sketch and Match") u trajanju od 40 minuta u kojoj su sudionici razvijali ideje i određivali moguće prioritete za smanjenje rizika od poplava na tom području.

Karta nastala tijekom vježbe “Sketch ‘n Match”:

KA meeting

Susret u Karlovcu pomogao je uspostaviti međusobno razumijevanje među sudionicima i stvoriti temelj za provedbu EU-ove Direktive o poplavama u Hrvatskoj. To će doprinijeti izradi Plana upravljanja rizicima od poplava u 2014. g. i stvaranju osnova za buduće konzultacije s javnošću.

12. studenoga 2013:
Treći sastanak Upravljačkog odbora

Dana 12. studenoga 2013. u projektnom uredu u Hrvatskim vodama održan je 3. sastanak Upravljačkog odbora Twinning projekta “Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava”. Cilj sastanka bio je razmotriti aktivnosti provedene u 2. tromjesečju koje obuhvaća razdoblje od 17. srpnja do 16. listopada 2013. te izraditi plan rada za sljedeće tromjesečje.

Workshop Workshop
Pročitaj više/manje

Sastanak je otvorio g. Edo Dijkman, voditelj projekta i direktor nizozemske Vladine Agencije za upravljanje zemljištem i vodama, nakon čega je Dugoročni savjetnik za Twinning g. Mario Cerutti ukratko iznio informacije o aktivnostima provedenim tijekom ovog izvještajnog razdoblja. Izvijestio je da su se aktivnosti projekta tijekom navedenog razdoblja odvijale prema planu rada i bez kašnjenja te da su uključene strane država članica i države korisnice mobilizirale projektne resurse. G. Cerutti procijenio je da je u ovoj fazi projekta posao obavljen u dovoljnoj mjeri i izgrađeno je dovoljno kapaciteta da država korisnica počne s provedbom drugog koraka Europske Direktive o poplavama - izradom karata poplava.

Raspravljalo se o mogućem korištenju ušteda na projektu i izrađen je nacrt potencijalnih dodatnih aktivnosti koje bi mogle pomoći da se dosegnu ugovorene referentne točke projekta. Preporučeno je da se do sljedećeg sastanka Upravljačkog odbora u svrhu donošenja odluke dodatno razrade ovi prijedlozi i pripremi više konkretnih procjena o pripadajućim troškovima.

17. listopada 2013.
III. radionica ˝Predviđanje poplava i sustav ranog upozoravanja˝

Na radionici je sudjelovalo 30-ak predstavnika iz ciljne skupine među kojima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Hrvatske elektroprivrede (HEP), Hrvatskih voda (HV), sveučilišta i konzultantskih tvrtki.

Workshop Workshop Workshop
Pročitaj više/manje

U prvom je dijelu predstavljeno trenutno stanje vezano uz predviđanje poplava i sustav ranog upozoravanja u Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj i Hrvatskoj. Sudionici su potom nastavili interaktivni rad u mješovitim skupinama u tri kruga. U prvom su krugu razmatrali želje i potrebe nužne za poboljšanje trenutnog stanja. U drugom krugu identificirali su područja u kojima HV, DHMZ i HEP mogu ostvariti poboljšanja, odnosno što mogu napraviti, a u posljednjem krugu pokušali su spojiti potrebe s mogućnostima. Moguća je vrlo dobra suradnja.

Workshop Workshop Workshop

Glavne preporuke za poboljšanje sustava za predviđanje poplava i ranog upozoravanja jesu:

  • Bolja koordinacija između glavnih institucija po pitanju, primjerice, razmjene podataka, znanja, definiranja prioriteta u razvoju sustava za predviđanje poplava te pokretanja zajedničkih projekata. Na radionici je predloženo da se uspostavi međuorganizacijsko tijelo stručnjaka te da se pripreme sporazumi o suradnji između organizacija.
  • Razvoj integrirane suradnje između hrvatskih partnera i susjednih zemalja radi razmjene informacija i podataka.
  • Razvoj modela predviđanja poplava kroz projekte financirane iz EU fondova. DHMZ i Hrvatske vode trebali bi pokrenuti takvu inicijativu te proširiti postojeće modele predviđanja poplava na odjeljke rijeke Save i Mure u Hrvatskoj.
  • Razvoj sustava za informiranje javnosti i medija prilagođenih krajnjim korisnicima a na temelju već postojećih alata (kao što su društvene mreže, smartphone aplikacija i sl.). To se najbolje može ostvariti u partnerstvu između DHMZ-a, Hrvatskih voda i DUZS –a (Državne uprave za zaštitu i spašavanje).
  • Iskoristiti stručnjake sa sveučilišta i iz konzultantskih tvrtki i njihovo opsežno znanje o poplavama.
Ove preporuke mogu se koristiti u pripremi nacrta Plana za upravljanje rizicima od poplava za Hrvatsku koji bi Hrvatske vode trebale objaviti u prosincu 2014. g.

Workshop Workshop Workshop