Projektni ured

Projektni tim

Kontaktirajte nas

Edo Dijkman – Voditelj projekta
Institucija: Državna služba za upravljanje zemljištem i
vodama, Kraljevina Nizozemska

Edith Hödl-Kreuzbauer – Mlađa voditeljica projekta
Institucija: Agencija za zaštitu okoliša, Austrija

Pierre Henry de Villeneuve – Mlađi voditelj projekta
Institucija: Međunarodni ured za vode, Francuska

Danko Biondić – Voditelj projekta od strane države                                        korisnice
Institucija: Hrvatske vode

Alan Cibilić – Suradnik Dugoročnog savjetnika
                         za Twinning

Institucija: Hrvatske vode

Mario Cerutti – Dugoročni savjetnik za Twinning (RTA)
Institucija: Ministarstvo Infrastrukture i okoliša,
Kraljevina Nizozemska

Kristina Markić – Asistentica Dugoročnog savjetnika                                    za Twinning

Sanja Željeznjak – Jezična asistentica Dugoročnog                                        savjetnika za Twinning

Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220,                                           
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 6307574
E-mail: eufloodshr@hotmail.com

Ime i prezime: Unesite ime i prezime Email: Unesite email adresuUnesite ispravnu email adresu Poruka: Upišite poruku
Izjava o odricanju odgovornosti
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za njezin sadržaj odgovorni su isključivo projektni partneri te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.
Zadnje izmjene:
7. travanj 2014.
EU IPA 2010 TWINNING PROJEKT ˝Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava˝
siječanj 2013. – travanj 2014.